องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อความโปร่งใส

โครงสร้างหน่วยงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2021 เวลา 09:06 น.

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน กันยายน 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน กันยายน 2563

หน้า 1 จาก 35


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.