สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อาชีพ

           ทำการเกษตร (ทำนา)
           รับจ้างทั่วไป
           ค้าขาย
           ทำไร่ ทำสวน

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

       สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 แห่ง
       โรงแรม - แห่ง
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
       อุตสาหกรรมครัวเรือน 3 แห่ง
       โรงสี 3 แห่ง

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.