คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

นายผ่วน  เอมดี นายกอบต. นายผ่วน เอมดี นายกอบต.

นายผ่วน  เอมดี
นายก อบต.บ้านหาด

นายวิเชียร  เรียบร้อย รองนายกอบต. นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายกอบต.

นายวิเชียร  เรียบร้อย
รองนายกอบต.
 
ด.ต.ประเสริฐ  ลำพู
รองนายกอบต.

นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายกอบต. นายเชื้อน เกตุกรณ์ เลขานุการนายกอบต.

นายเชื้อน  เกตุกรณ์
เลขานุการนายกอบต.

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.