สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ประธานสภาอบต. ประธานสภาอบต.

นายชัชวาล  อินทะจร
ประธานสภาอบต.บ้านหาด

รองประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.

นายสนิท  สวัสดี
รองประธานสภาอบต.บ้านหาด
    เลขาสภาอบต. เลขาสภาอบต.

ส.ต.ท.ภาษิต  บัววรรณ์
เลขานุการสภาอบต.บ้านหาด


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายเกษม  พ่วงจารี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายลำยอง  เรืองอร่าม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายศิริโรจน์  บุญมั่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

น.ส.เอมวลี  พหุพันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายสุชาติ  ดีประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายฉลวย  จงเจริญ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายจเร  เกตุกรณ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายทอง  ศิรินันท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.