นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง
 
 
นางธัญญธร สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาววิชินี  ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาววิชินี ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวชนิภิญดา กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจุฑามาศ  พูลเนตร์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจุฑามาศ พูลเนตร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววิชินี  ช้างมุขดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชนิภิญดา กุลไทย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปก/ชก
  นางจุฑามาศ  พูลเนตร์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจุฑามาศ พูลเนตร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
นางจุฑามาศ พูลเนตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
     
     
     
     
     

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.