นายพีรพงษ์ สีสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-3457727
 

  นายจตุพร  อ่ำแก้ว นายช่างโยธา นายจตุพร อ่ำแก้ว นายช่างโยธา
นายวราวุฒิ กวางคีรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายจตุพร  อ่ำแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวนัทธมน พ่วงจารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
     
 
 
 
นายสุชาติ จงดี
คนงาน
 
     
     
     

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.