นางสาวศิริพร   เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

นางสาวศิริพร  เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมยุรี  บวบเมือง
ครู คศ.๒
นางเพ็ญศรี  เลิศอาวาส
ผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วิลาวัลย์  จันทร์เปรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางวันเพ็ญ  สังข์พุก
คนงาน
 
     
     
     
     
     
     
     
     


 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.