นางสาวศิริพร   เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 095-4103672

 
 

 

นางสาวศิริพร  เอมดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมยุรี  บวบเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางภัคภร จันทร์สุขโข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
น.ส.วิลาวัลย์  จันทร์เปรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชัชฏารัตน์ สว่างศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางวันเพ็ญ  สังข์พุก
คนงาน
     
     
     
     
     
     
     
     


 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.