ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
O17 E-Service
 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.