ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563
 
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2563
 
O23  สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563
 
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.