ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.