ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.