ประมวลภาพกิจกรรม


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 วันที่ 19 มกราคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้ไร่กล้วยของชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 88
2 หลักปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค Covid-19 อบต.บ้านหาด 82
3 มาตรการป้องกัน Covid-19 อบต.บ้านหาด 81
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ อบต.บ้านหาด 95
5 ให้ความรู้กับประชาชนและร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน อบต.บ้านหาด 81
6 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายผ่วน เอมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด มอบหมายให้ นางสาวศิริพร เอมดี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่เชียร์กีฬาทีมราชสีห์บ้านลาด ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 64
7 วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.นายผ่วน เอมดี นายก อบต.บ้านหาด ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพร เอมดี นักวิชาการศึกษา และนางจุฑามาศ พูลเนตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในเด้กและเยาวชนประจำปี 2563 สำนักปลัด 63
8 วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายผ่วน เอมดี นายก อบต. บ้านหาด ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายก อบต.บ้านหาด และนางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหา สำนักปลัด 65
9 วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายผ่วน เอมดี นายก อบต.บ้านหาด ได้มอบหมายให้นางสาวศิริรพร เอมดี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ ศพด. บ้านหาด ณ ชายหาดชะอำ สำนักปลัด 61
10 วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายผ่วน เอมดี นายก อบต.บ้านหาด ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพร เอมดี นักวิชาการศึกษา รับใบประกาศเกียรติบัตรผู้สนับสนุนทีม อินดี้วัดกุ่มในการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักปลัด 70

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.