ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด อบต.บ้านหาด 3
2 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.บ้านหาด 3
3 การลดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อบต. อบต.บ้านหาด 11
4 ครม.อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนเมษายน-กันยายน 2565 อบต.บ้านหาด 17
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหาด 12
6 ทำความรู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้า อบต.บ้านหาด 15
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 อบต.บ้านหาด 30
8 รายงานความพึงพอใจในการบริการประชาชน ปี 2564 อบต.บ้านหาด 31
9 การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.บ้านหาด 39
10 การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.บ้านหาด 34

หน้า 1 จาก 19

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.