ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.บ้านหาด 2
2 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร แก่ผู้พิการ ฟรี อบต.บ้านหาด 3
3 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก อบต.บ้านหาด 13
4 ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อบต.บ้านหาด 44
5 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ อบต.บ้านหาด 37
6 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านหาด 37
7 นโยบายสำนักงานสีเขียว อบต.บ้านหาด 38
8 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานของอบต.บ้านหาด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคณาญาติ สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปริณ่ยก ณ วัด อบต.บ้านหาด 35
9 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อบต.บ้านหาด 32
10 มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมัน อบต.บ้านหาด 275

หน้า 1 จาก 26

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.