ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.บ้านหาด 20
2 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกิดเหตุเพลิงไหม้ โกดังเก็บรถเก่าของนางสาวยุภาวดี มีลิ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 90
3 มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 2 อบต.บ้านหาด 42
4 มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อบต.บ้านหาด 40
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)https://itas.nacc.go.th/go/iit/qshpdy อบต.บ้านหาด 51
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านหาด 54
7 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.บ้านหาด 54
8 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 47
9 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 44
10 ผลการดาเนินงานรายไตรมาส ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ ประจาเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักปลัด 38

หน้า 1 จาก 15

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.