ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในการติดต่อขอรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อบต.บ้านหาด 62
2 วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.บ้านหาด 57
3 คู่มือการปฏิบัติงาน และการบริหารประชาชนด้านต่างๆ อบต.บ้านหาด 65
4 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.บ้านหาด 62
5 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกิดเหตุเพลิงไหม้ โกดังเก็บรถเก่าของนางสาวยุภาวดี มีลิ บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด 174
6 มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 2 อบต.บ้านหาด 91
7 มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อบต.บ้านหาด 86
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)https://itas.nacc.go.th/go/iit/qshpdy อบต.บ้านหาด 97
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านหาด 83
10 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.บ้านหาด 87

หน้า 1 จาก 17

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.