ประชาสัมพันธ์ - อบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 อบต.บ้านหาด 12
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ประจำปี 2565 อบต.บ้านหาด 6
3 ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีปาย ประจำปี ๒๕๖๖ อบต.บ้านหาด 8
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ อบต.บ้านหาด 8
5 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อบต.บ้านหาด 9
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพร อบต.บ้านหาด 13
7 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.บ้านหาด 28
8 โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.บ้านหาด 26
9 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.บ้านหาด 33
10 รายงานผลการรับเรื่องคำร้องทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.บ้านหาด 33

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : anhadsao.go.th  , email : banhad@banhadsao.go.th  

ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.