หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 772 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านเลขที่ 163/66 (นางสาวนันทยา เวทยานุกูล) อังคาร, 08 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
2 773 ส่งงานจ้างเหมาออกแบบงานโครงการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนามดอน หมู่ที่ 3) อังคาร, 08 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
3 769 ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น (สายหัวไร่สะแก หมู่ที่ 1) จันทร์, 07 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
4 768 ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น (ท่าลาด-ช่องแค หมู่ที่ 3) จันทร์, 07 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
5 767 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและดำเนินการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จันทร์, 07 มิถุนายน 2021 อบต.บ้านหาด
6 766 แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (นายธีระยุธ แขกเต้า) จันทร์, 07 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
7 765 ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกิล (นายบุญมี โพธิ์ทอง) จันทร์, 07 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
8 759 การสนับสนุนการดำเนินการของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ศุกร์, 04 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
9 758 การสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ ห้องสมุดชุมชน ศุกร์, 04 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด
10 757 แจ้งซ่อมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง (นายเกษม พ่วงจารี) ศุกร์, 04 มิถุนายน 2021 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.