หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 1094 ขอความอนุเคราะห์น้ำประปา (บ้านนาล้อม บ้านนางสงวน เอี่ยมโนรี 62 หมู่ที่ 3) จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
2 1093 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อบต.ห้วยลึก) จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
3 1092 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
4 1091 แผนดำเนินการขุดเปิดทางน้ำ และการสูบน้ำเพื่อไปกักเก็บในแหน่งน้ำ จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
5 1090 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
6 1089 ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
7 1088 การสำรวจข้อมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณืใช้ในงานสาธารภัย จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
8 1086 ขอความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
9 1085 ตัวอย่างแบบคำสั่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด
10 1084 ขอเชิญเข้าร่วมในพิธ๊เปิดโครงการฯ จันทร์, 27 มิถุนายน 2022 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.