หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 1460 เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2021 สำนักปลัด
2 1459 แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2563 พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2021 สำนักปลัด
3 1458 ขออนุญาตดำเนินการ จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองโพธิ์กรุ พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2021 สำนักปลัด
4 1432 ซักว้อมแนวทางการรับสมัครรับเลฃือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด
5 1431 แนวทางการวินิจฉียศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด
6 1430 การเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.1/1) อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด
7 1429 ขอคืนเงินโครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านหาด อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด
8 1428 ขอคืนเงินโครงการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนตำบลบ้านหาด อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด
9 1427 ขอคืนเงินโครงการอบรมและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด
10 1426 ขอคืนเงินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วย 3อ 2ส อังคาร, 21 กันยายน 2021 สำนักปลัด

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.