แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ๕ปี

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 อบต.บ้านหาด 23
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บ้านหาด 19
3 แผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 อบต.บ้านหาด 89
4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ อบต.บ้านหาด 84
5 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อบต.บ้านหาด 84
6 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) อบต.บ้านหาด 94
7 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 อบต.บ้านหาด 123
8 ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 87
9 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่่สภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 93
10 โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.บ้านหาด 88

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.