แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ๕ปี

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) อบต.บ้านหาด 32
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 อบต.บ้านหาด 44
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บ้านหาด 39
4 แผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 อบต.บ้านหาด 108
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ อบต.บ้านหาด 101
6 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อบต.บ้านหาด 103
7 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) อบต.บ้านหาด 115
8 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 อบต.บ้านหาด 145
9 ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 105
10 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่่สภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 111

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.